Bạo hành trẻ em một trong vấn đề gây bức xúc trong xã hội, theo thống kê năm 2017, mỗi năm nước ta có hơn 200 vụ bạo hành trẻ em , xâm hại. Và đến nay, các vụ bạo hành trẻ em vẫn tiếp diễn, hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài vụ