Tác giả: myy14maaa myy14maaa

Thay đổi trong dự thảo tuyển sinh 2018

Tuyến sinh đại học, cao đẳng năm 2018 đang là vấn đề nóng bỏng trong thời gian gần đầy. Nhất là phụ huynh và các em học sinh lớp 12. Điều các bạn quan tâm nhất có lẽ là những thay đổi của Bộ trong năm nay. Dự thảo tuyển sinh năm nay bộ GĐ&ĐT