Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra, dưới đây là những lỗi thí sinh cần trành vì có thể sẽ mất điểm ảnh hưởng đến kết quả của bài thi. Không tô số báo danh (SBD); tô nhầm dẫn đến SBD trùng nhau, tô SBD không